Torre Pirelli 1956 – 60 Courtesy Gio Ponti Archives

Torre Pirelli 1956 - 60 Courtesy Gio Ponti Archives

Torre Pirelli 1956 – 60
Courtesy Gio Ponti Archives

SHARE